Sarajevo- Jedan dio novootvorene trebevićke žičare na par milimetara zračne linije dotiče se sa granicom gdje se teritorija Federacije pretvara u teritoriju Republike Srpske. Ustanovivši tu činjenicu, vlada Republike Srpske je reagovala, naglasivši da je u tom dijelu zračne linije zabranjeno svako uzlijetanje i slijetanje, kao i sam čin letenja. “Svaka bi se vožnja žičarom dakle trebala ili preseliti malo više nadesno, ili bi se moglo naći rješenje kojim bi se prije svakog prolaska kroz ovu zračnu teritoriju tražilo odobrenje za uzlijetanje, letenje i slijetanje od Aerodroma u Banja Luci”– stoji u rješenju.

U bilateralnim razgovorima o ovom problemu, ipak, nađeno je alternativno rješenje. Ono se nadasve ugleda na prije nekoliko godina postignut sporazum kojim je regulisano saobraćanje taksista iz Federacije BIH na teritoriji RS-a. Naime, kao što građani i građanke Sarajeva koje put iz nekog razloga nanese na Trebević ili pak u Lukavicu znaju, pri prelasku sa teritorije Federacije na teritorij RS-a, taksisti iz Federacije dužni su upaliti sva četiri, dići ručnu, ustati iz taksija, otvoriti gepek, uzeti mali crni komad tekstila sa gumom u obliku manjeg čaršafa, te isti navući preko njihovog taksi znaka, kako bi se uvećala legalnost njihovog saobraćanja na teritoriji RS-a.

Ponuđeno rješenje za trebevićku žičaru stoga glasi: obavezna dodatna oprema u svakoj kabini žičare koja se sastoji iz jednog velikog crnog prekrivača te par slamčica kojima se odlučuje ko od putnika iz žičare će biti dužan da izađe iz kabine u pokretu, popne se na njen vrh, prekrije kabinu plahtom te se potom vrati u nju i to sve uradi uz najveće zadržavanje od 0.20 sekundi.

O sigurnosnim aspektima ovog rješenja nije razgovarano, budući da nije jasno da li pri slobodnom padu čovjeka isti prelazi iz RS-a u Federaciju ili obrnuto.