Zabranjeno Koaliranje – Raja sa izbora

Šesta je sedmica
Moja stranka i ja, po sastancima
Pa pravac sjednica, dva reda zauzela
Gdje koalira, raja sa izbora

Teme, privreda, mito, korupcija
Svi se deru poput Staljina
A sa radija, vijesti zbog izbora
Gore nego k’o pred rat

I stari reče tad, vidiš sada čitav svijet zna
Politika je prosta stvar
Raju kad potkuhaš, prostor se ostavlja
Za skrivanje lobija

To je raja sa izbora
To ovdje svako zna
To je raja sa izbora
Sa općih izbora

Od osam su sjednice, pa onda dnevni red
I popunjen je corner press
Bubice u uši, pamflete u ruke
Digni ruku za mišljenje

SDA većinu, ovim što ne glasaju
Jalija podvali
Iz OHR-a skontali da slava i novčići
U Bosni su najslađi

I stari reče tad, vidiš sad čitav svijet zna
Da postoji vlast
Gdje se narod zakuha, pa krađa odvija
Da ne skontaju jebi ga,

To ovdje svako zna
To je raja sa izbora
To ovdje svako zna
Raja sa izbora
S državnih izbora

K’o proljeća ‘92. iste su tematike
K’o će kome, a k’o neće
Kažu k’o da do sada
Kriza je najveća
I boba fali da ne zapuca
Puška se otkopala

I stari reče tad, čisteći skladišta
Ne žalim vala da je tri put rat
Nit što više nikada, kada se zapuca
Neću fulit da mi bude brat
Ako k’o upita
Jebi ga

To ovdje svako zna
To je raja sa izbora