Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo instrukciju za sve osnovne škole u tom kantonu da ljevaci i dešnjaci u tim osnovnim školama jednostavno više ne mogu zajedno ići u razred. Shodno opredjeljenju roditelja/staratelja djeca će biti odvojena u odjeljenje koje podržava pisanje lijevom, odnosno desnom rukom.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović rekao je da je odluka donesena kako bi se obrazovanje uskladilo sa Ustavom države, a nakon inicijative roditelja jednog osnovnoškolca, dešnjaka.

Šta navedena odluka znači u praksi za sada niko ne može pretpostaviti, a prema riječima ministra Kazazovića, niko o tome nije vodio računa prije nego što je odluka donesena.

“Vidjet ćemo dokle će ovo otići, ne mogu ni ja pretpostaviti. Kad vam neko ukaže na takve nedostatke, mi to moramo korigovati. Ustav se mora poštovati. Ne smijemo ni pomisliti na to koliko će to budžetskih sredstava iziskivati, koliko novouposlenih i u koju krajnost može otići. Ali neka, bitno je da je sve po zakonu. I nemojte ni pomisliti da se ovdje radi o predizbornoj kampanji jer ono totalno nije”, kazao je Kazazović.