Novom reformom školstva na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, uveden je novi odsjek koji će znatno zadovoljiti potrebe trenutnog tržišta rada.

“Nakon studioznog i dugog istraživanja, odlučili smo se da na fakultetu otvorimo poseban odsjek za medijski spin. On će se nalaziti na odsjeku za komunikologiju, tako da će pored novinarstva i PR-a, studenti moći detaljno pozabaviti ovom tematikom. Ovo je samo dokaz da naš fakultet prati u korak potrebe modernog društva i današnjih studenata”, rekao nam je dekan Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Odsjek će otvoriti potpuno novu grupu predmeta, koji će dati odlično predznanje budućim spin majstorima.

“Ovo će biti odlična platforma za sve buduće spin doktore, kako bi svoj rad doveli na jedan veći nivo. Do sada se to radilo poprilično spontano i improvizirano, te je tu bilo mnogo grešaka. Sada će imati jednu kompletiranu i temeljitu edukaciju, kako bi se mogli baviti ovim poslom kako to dolikuje. Predmeti poput političkog spina, manipulacije masama te kreiranje lažne slike problema, biće osnova studija i uslovni predmet na sve tri godine”, dodao je Filandra.

Master studij će biti baziran na praksi, te će studenti morati ispuniti određenu radnu normu, kako bi stekli zvanje spin mastera.