Gračanica – U posljednjih mjesec dana, niske temperature, karakteristične za zimski period godine, šokirale su stanare diljem Bosne i Hercegovine koji su, povremeno izavši iz kuće, bili spremni ustvrditi da je napolju zaista hladno.

Lokalni Komitet Majki za Uspostavljanje Konstatacija Vezanih za Vremenske Prilike je prije par dana, na velikoj press konferenciji održanoj u centru Gračanice ustvrdio da je zaista hladno.

Predstavnice komiteta su objavile studiju kojom se na različite načine dokazuje da je hladno. Naime, studija se sastoji iz analize sadržaja konstatacija građana i građanki nakon što sa vana uđu u kuću; tu je također i fokus grupa sa penzionerima na temu toga da li je hladno, te grafičkog prikaza statistički relevantnih podataka kojima se empirijski dokazuje pad temperatura.

“Ova je publikacija zaista finalni ishod nevjerovatnog truda jednog velikog broja vrijednih i marljivih ljudi, koji su dali sve od sebe da prikažu činjenično stanje, kakvo jeste. Sa radošću mogu da potvrdim da smo zaista, na različitim nivoima, uspjeli da pokažemo da je hladno. Nadamo se da će preporuke iz naše studije čuti i visoki predstavnici, i naše državne institucije i da će uraditi nešto povodom ove studije i da će, na primjer, uključiti ljudima grijanje.” – izjavila je Hurema Bakšišić, predsjednica komiteta.

Studiju su podržali UN Agencija za provedbu statusa quo i neke strane ambasade.