Društvo za zaštitu baštine “Kublaj-kan” iz Bihaća podnijelo je inicijativu da se goblen “Čitačica” uvrsti u nacionalno blago Bosne i Hercegovine.

“Ljudima našeg podneblja to je djelo poznato iz kataloga Wieheler Gobelein, ali sigurno i iz babinog dnevnog boravka. Značaj ‘Čitačice’ je neprikosnoven u kulturama jako mnogo indo-evropskih naroda.”, naveo je Ruzmir Kantar, predsjedavajući Društva. “Mi vjerujemo da postoji nešto posebno baš u tom goblenu – pa ne bi ga bez razloga imalo tako mnogo domaćinstava!”

Društvo insistira na tome da se “Čitačica” stavi pod zaštitu i da se svrsta u kategoriju nacionalnog blaga zjedno sa Starim mostom, Baščaršijom i drugim civilizacijskim tekovinama u Bosni i Hercegovini.

Aktivan rad na zagovaranju inicijative već je počeo; kublajkanovci su već postavili štandove po većim tržnim centrima u Bihaću, Banjaluci, Brčkom, Travniku, Sarajevu i Zenici na kojima informišu prolaznike o problematici i traže potpise podrške.

“Mi vjerujemo da je svako ko je u mladosti imao dodira sa ‘Čitačicom’ jedan ili jedna od nas.” dodao je Kantar i naveo kako računaju sa 40 000 potpisa do sutra.