Sledeće izdanje Rječnik bosanskoga jezika, autora Senahida Halilović, Ismaila Palić, Amele Šehović, najavljeno za 2019. godinu uvrstiće u ovaj rječnik koji sadrži 65 000 natuknica, sa posebnom pažnjom posvećenom kolokvijalizmima, mnoge izraze modernog žargona i slenga. Kako navode autori, u novom “Rječniku” će biti sadržane i fraze: djettam, bratmoi, babemmog, i mnoge druge.

Sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je 2010. godine i izdao prvo izdanje Rječnika, izjavili su da se radi na novoj verziji, koju i ovaj put potpisali Halilović i koautori. Prošlo izdanje je zapaženo jer je pokušavalo da oslobodi bosanski jezik srpsko-hrvatskog nasilja i uvede u književnu normu brojne fraze i idiome karakteristične za ovo podneblje.

“Ovaj put idu i korak dalje” rekao je Hamza K., asistent u istraživanju i student na FIlozofskom fakultetu. “Dali su priliku nama mladima sa Fakulteta da kažemo šta mislimo. Sve izraze koje smo predložili možete čuti po ulicama ali i po internetu, a to je samo srce bosanskog jezika u digitalnom dobu.”

Novo izdanje sadržavat će tematsko poglavlje “Internet žargon” i “Internet žargon koji je procurio u opći govor, a da to nikad nije trebalo da se desi”, a poglavlje “Žargon” će biti prošireno i od sledećeg izdanja zauzimati solidnih 34% publikacije.