Danas je na samitu Nove tehnologije za unaprijeđenje komunikacije kroz pojednostavljivanje komunikacijskih alata i jezika kao specifikuma de jure i de facto predstavljena nova tastatura za generacije rođene poslije 2000. godine.

Tastatura će sadržavati ukupno 20 tipki, a simboli će biti samo oni koji su najkorišteniji u razgovorima putem online alata. Istraživanjem Messenger, WhatsUp i Viber poruka kod mladih ustanovljeno je da se komunikacija svela na svega 15ak simbola i ne više od 12 slova abecede, tako da je potreba za uvođenjem nove tipkovnice u zadnjih nekoliko godina pojačana.

‘’Mi moramo napredovati sa komunikacijom. Alati moraju napredovati onako kako napreduje i komunikacija. Uskoro ćemo dobiti neki univerzalni sistem kodova koji će postati i univerzalno sredstvo komunikacije između ljudi, a to može potpomoći i naš izum koji ćemo plasirati na svjetsko tržište u aprilu ove godine.’’ kažu iz developement tima kompanije XComP.

Najpopularniji simboli su hashtag, emotikoni i kamera, naravno. Zanimljivo je da tipka ‘’space’’ više ne postoji, jer su istraživanja pokazala da se većina poruka sastoji od samo jedne riječi.

Tipkovnica će koštati 12.99$ i bit će dostupna u svim tehnološkim radnjama u svijetu.