Narodna skupština RS danas je usvojila, a Vijeće naroda RS podržalo odluku, da za zajedničke Viber grupe kreiraju rješenja za osam stikera. Prema riječima Nedeljka Čubrilovića, ova odluka donesena je prema preporukama Stenogramske službe Narodne skupštine.

„Stenogramska služba je analizirala izvještaje sa sjednica oba doma Narodne skupštine, i zaključila da se osam termina, emocija, postukama i sintagmi konstantno ponavlja u sjednicama od 2014. do danas. Kako bismo olakšali rad zaposlenih, odlučili smo da raspišemo tender da se za tih osam jezičkih konstrukcija osmisle odgovarajući stickeri“, rekao je Čubrilović.

Prema našim saznanjima, sticker rješenja mogle bi dobiti jezičke konstrukcije: prenos nadležnosti, veto Kluba Bošnjaka, izdaja interesa Srpske u Sarajevu, probosanski akt, prekrajanje budžeta, prenos hiljadu eura iz ruke u ruku, mijenjanje menija skupštinskog restorana i izdavanje putnog naloga.

Iz Stenogramske službe kažu da se ovih osam jezičkih konstrukcija najčešće ponavlja u zapisnicima i predstavkama unutar klubova stranaka, odbora, klubova naroda, ali i u skupštinskoj raspravi.

„Šest najčešćih izraza odnosi se na ukupan fond čestih izraza koje se koriste u Narodnoj skupštini, Vijeću naroda Republike Srpske, skupštinskim odborima i klubovima poslanika po strankama. Preostala dva odnose se na komentare i izvještavanje RTRS-a sa skupštinskih sjednica“, rekao je rukovodilac Stenogramske službe.

Klub poslanika SDS-a podržao je ovaj prijedlog, a Vukota Govedarica rekao je kako se o ovom rješenju dugo razmatralo, a posebno u slučaju najčešćih izraza izvještača RTRS-a,

„Podržali smo ovih osam, pa čak i „probosanski akt“ i „izdaja interesa Republike Srpske u Sarajevu“, budući da je to već odavno u javnom diskursu. Međutim, nismo htjeli podržati prijedlog za izraz „takozvani Savez za promjene“, budući da smo oko toga već na sudu sa RTRS-om“, rekao je Govedarica.

U Odluci koju potpisuje predsjednik Narodne skupštine, navodi se ta će tender za ponuđača idejnih rješenja stickera biti raspisan najkasnije 60 dana od dana objave u Službenom glasniku RS.

„Ukoliko sve bude išlo prema planu, tender bi mogao biti raspisan sredinom februara, a planirali smo da sa konkretnim stickerima radimo već od godišnjice Referenduma, 25. septembra“, zaključio je Čubrilović.

Komisija za zaštitu Poslovnika i računarske mreže Narodne skupštine kreiraće, po usvajanju stickera, u roku od 90 dana, obrazac posredovane komunikacije međusobne korespondencije poslanika individualno i u svim zajedničkim grupama.

„Po usvajanju prijedloga stickera, razradićemo i plan kako će se ovi stickeri koristiti na sjednicama Narodne skupštine, kako ćemo umrežiti uređaje, ali i vidjeti šta ćemo sa poslanicima koji nisu na Viber-u“, zaključuju u Komisiji.

Prema Odluci Narodne skupštine, oni će ove stickere ustupiti na korištenje i Radio Televiziji Republike Srpske za potrebe javljanja iz Narodne skupštine i potrebe informativno-političkog programa, iako RTRS neće biti dužan da ih koristi.