Ekskluzivno za Šatro.info, predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić komentarisao je dnevna društveno-politička dešavanja, društvene mreže i reviziju presude BiH v. Srbija za agresiju.

Govoreći o upitniku koji BiH treba što prije da pošalje Evropskoj komisiji, Ivanić je ocijenio da ćemo vjerovatno i ovaj put propustiti priliku da se priključimo EU, ali da ćemo se zbog nesloge i besposličarenja naših političara opet obrukati pred svijetom.

“Ne vjerujem da ćemo do zadatog roka imati sve odgovore na upitnik EU, a tek ne vjerujem da će ti odgovori biti usklađeni. Bosna i Hercegovina tradicionalno je nacionalno i entitetski podijeljenja, i koliko god to narod ne osjećao ili ne mislio, administracija to tako čini. Vrlo je malo vjerovatno da će svi odgovori sa svih 14 adresa biti usklađeni, iako smo mi raspisali konkurs za 14 koordinator mehanizma koordinacije koji je vaš portal i prenio, na čemu vam velika hvala. Malo je medija koji su to objavili, i sve je manje patriota u ovoj državi. Ja nikad neću dozvoliti da mi nacionalna podijeljenost ili entitetsko-etničke razlike diktiraju i oktroišu politiku koju ću voditi. Ni dnevnu, ni globalnu, i to je moj politički brend” .

Referišući se na rezviju presude protiv Srbije, Ivanić je rekao da je priča o reviziji slična priči o ocjeni kvaliteta kafe i da je najpametnije da se tako i ponaša.
“A propo vašeg pitanja o reviziji, mogu da kažem da je kafa u Hotel Bosni mnogo bolja nego prošli put, ali i da je i dalje Marriott mjerilo najbolje kafe u Bosni i Hercegovini. Je li to do aparata, ili do konobara – ne znam, ali čisto sumnjam da je samo zbog kafe. Na kraju krajeva, mogli su uzeti istu. Elem, meni je žao ako se to nekom u Banjaluci ne sviđa, ali to je činjenično stanje stvari”, rekao je Ivanić.

Upozoren od strane našeg novinara da je trenutno predsjedavajući Predsjedništva BiH, i najbitnija ličnost u političkom životu Bosne i Hercegovine, te upitan zbog čega govori ružno o političkoj sceni u BiH, i zbog čega mu drugi član Predsjedništva nameće svoje odluke o reviziji, Ivanić je odgovorio da bi odgovor na ovo pitanja zahtijevao svaki prestanak komunikacije sa našim portalom, i da se u tom slučaju više ne bismo mogli oslanjati na povjerljive informacije koje nam dostavlja. “Molim vas da vis a vis naših odnosa, i svega što smo dosad uradili, ovo pitanje ostavite po strani. Na kraju krajeva, to je ionako pitanje koje se tiče samo mene, privatno je, i nema nikakve veze sa građanima. To što se sve odvija u Predsjedništvu ne znači da svi građani moraju da znaju. Pa ni Budžet kad smo usvajali nismo nikog pitali ni obavijestili, zašto bismo sada”, odgovorio je Ivanić.