Zvaničnim dolaskom i otvaranjem Upitnika za BiH počela je nova faza stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, a prvo pitanje tiče se privrede i ekonomije. Odgovarajući na ovo pitanje, Bakir Izetbegović, čllan Predsjedništva BiH, rekao je da je BiH potpuno spremna za reformu realnog sektora, što je prvi i neizostavni korak napretka.

„Istraživanja o javnom i privatnom, realnom sektoru pokazala su da u Federaciji BiH na jednog poljoprivrednika dolazi u prosjeku 18.5 zaposlenih u javnoj upravi. Ako ikako želimo naprijed, u Evropu, bez opstrukcija, jasno je da moramo redukovati broj zaposlenih u realnom sektoru. U principu, reforma realnog sektora nam je garant jake, stabilne, djelotvorne i efikasne administracije“, rekao je Izetbegović.

Ova reforma obuhvatila bi restrikcije i veću pratljivost prihoda, rashoda, zapošljavanja i proizvodnje realnog sektora, ali neki izvori kažu da nije isključeno ni više nameta preduzetnicima.

Naš politički analitičar prof. dr Risto Prelivoda ovaj potez vlasti u BiH ocjenjuje pozitivno, smatrajući da je reforma realnog sektora hrabar i neočekivan potez.

„Kad god se pred BiH nađe neko pitanje ili se od nas traži neki odgovor, svi uvijek spominju reformu javnog sektora i javne uprave. Ovdje vladajuća struktura BiH pokazuje hrabar i odvažan potez da se, pored mnogo lakše reforme javne uprave, ipak počne baviti reformom realnog sektora, koji je do juče bio gotovo nedodirljiv. Takva odlučnost sigurno će doprinijeti na putu BiH ka Evropskoj uniji, i već sada pokazuje nove trendove i paradigme bh. politike“, zaključuje Prelivoda.