U proteklih nekoliko mjeseci, sve zemlje regiona iskusile su najmanje po jedan veliki požar i nekoliko manjih požara, od onih u nenaseljenim mjestima, do požara koji su prijetili naseljima, pa čak i većim gradovima, kao što je nedavni požar u Splitu.

Naučnici koji se bave analizom požara i posljedica i uzroka požara, istraživali su vezu između radnih akcija Josipa Broza Tita i požara u regionu, te su zaključili kako su špekulacije da su požari podmetnuti, kao i službene izjave vatrogasaca da su požare izazvali neoprezni građani neistinite.

Istraživanje koje je rađeno u sklopu projekta ‘’Za šta je sve Tito kriv’’ potvrdilo je da je glavi uzrok svih požara veliki broj radnih akcija koje su organizirane u vrijeme bivše Jugoslavije, u kojima se pošumljavao teritorij bivše države. Pretjerano pošumljavanje teritorija dovelo je do postanka velikog broja šuma, koje su dalje postajale rizična i savršena mjesta požarišta na cijelom prostoru Jugoslavije.

‘’Tito je organizirao jako puno akcija pošumljavanja, vjerovatno jer je znao da će kad tad morati uništiti sistem koji sada postoji, pa makar iz groba. Taj fašista i zločinac pali naše kuće i skoro četiri desetljeća nakon smrti. Vidite li vi za šta je on sposoban?’’, kaže vođa istraživačkog tima.

‘’Tito donosi pošumljavanje, pošumljavanje donosi šume, šume gore, požari se šire, gore nam države, dakle Tito direktno uništava države. Ako ovo nije dokaz da je zločinac, ne znamo šta jeste.’’ dodaju iz istraživačkog ima.

Analize su pokazale da su šume većinom te koje će se zapaliti ako dođe do požara. ‘’Mi kao Hrvati smo dosta ulagali, npr. u ceste, nakon Titove smrti. Jeste ikad čuli da cesta gori? Naravno da niste, jer mi nismo zločinci da pravimo stvari koje su lako zapaljive. A on je namjerno pravio šume da bi kasnije mogle biti prijetnja našoj državi.’’, ističu analitičari