Katastrofalno stanje Studentskog doma Nedžarići, zbog svoje zapuštenosti mogao bi dobiti novi izvor prihoda. Uprava KPZ Zenica je odlučila rentati jedan dio objekta, gdje bi mogla izolovati svoje najgore zatvorenike.

“Kažu da je zatvor najgore mjesto na planeti. To pravilo možda može da važi u svijetu, ali u Bosni i Hercegovini je to daleko od istine. Mnogi koji su na slobodi prekrše zakon kako bi na miru odmorili nekoliko dana ili mjeseci u zatvoru, jer im je gore na slobodi. Međutim, naš zatvor glasi kao najgori, što i jeste. Naše samice su najgora kazna za sve, ali kada smo neki dan vidjeli reportažu o domu u Nedžarićima, shvatili smo da su one hotel za studentski dom”, kaže direktor KPZ Zenica Redžo Kahrić.

Zbog loših uslova za život u domu, koji su daleko od minimuma digniteta današnjeg čovjeka, KPZ Zenica je odlučila zakupiti jedan kompletan sprat za vlastite potrebe.

“Mi ćemo one najgore prebacivati, umjesto u samicu, u Nedžariće. Kada se vrate nakon kazne, budite sigurni da će biti k’o bubice. Tokom boravka u Nedžarićima, mogu dati ruku u vatru da će već treći dan kukati i zapomagati da ih vratimo u Zenicu. Ja zaista ne znam kako studenti mogu tamo da žive, i još pri tome plaćaju za to. Bolje im je da leže kod nas u Zenici, fino, toplo, država plaća troškove boravka, noćenje besplatno”, dodao je Kahrić.

Kao mogućnost dodatnog izvora prihoda, KPZ Zenica će odabrati pet studenata koji borave u domu, kako bi ih koristili kao psihologe za zastrašivanje zatvorenika u, i tako preventivno djelovali da ne prouzrokuju probleme.