Specijalno univerzitetsko profesorski vijeće Mijanmara, organizovalo je svoju redovnu godišnju sesiju analize univerziteta u svijetu. Ovo prestižno vijeće je ove godine imalo radikalne izmjene na rang listi.

“Naše stručno vijeće u sastavu Huouo Ksi Oui, Wununa Mu Nche i moja malenkost, sastavili smo listu svih, nama bitnih univerziteta, i sabrali konačnu ocjenu. Vi znate kroz dosadašnji rad, da je ova referenca koju mi izdajemo najrelevantniji sud o radu određenog univerziteta. Mišljenja s Oxforda ili Yalea su nula za ono što mi ocijenimo kao dobro. Ove godine je došlo zaista do velikih promjena na rang listi, a favorit s Balkana ja oduševio sve”, kaže Wu Kulilin Oin, predsjednik specijalnog univerzitetskog vijeća iz Mijanmara.

Glavi bosanskohercegovački univerzitet, dospio je u top 10 univerziteta u čitavom svijetu, zahvaljujući isključivo jednom presudnom faktoru.

“Ove godine je Univerzitet u Sarajevu pretekao Univerzitet iz Bujumbure, vodećeg univerziteta u Burundiju, a i jednog od najprestižnijih u čitavom svijetu. On se dugo držao na desetoj poziciji, ali ga je Univerzitet u Sarajevu sada pretekao. Presudna stvar koja prevagnula u korist ovog univerziteta, jeste činjenica da tamo studenti i dalje uče po tako prevaziđenom i zaostalom nastavnom planu i programu, da nam je čudno kako uopće išta nauče, a da ne govorimo o tome na koje načine dođu do diplomskog ili magistarskog zvanja”, dodao je Wu Kulilin Oin, predsjednik specijalnog univerzitetskog vijeća iz Mijanmara

Univerzitet u Sarajevu trenutno diše za vratom Katmandu univerzitetu iz Nepala, koji ga vodi za svega 150 nastavnih bodova, što je jako malo na ovoj rang listi.