Studenti i studentice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zbog trenutne pandemije koronavirusa kao i činjenice da se izgubila potreba za prevelikom praksom u oblasti medicine u našoj državi, praktičnu nastavu u okviru predmeta koje slušaju na ovom fakultetu pohađat će putem online stranice Wikipedija.

“Vrijeme je da se uključimo u moderne medicinske tokove kao i svi moderni i svjetski univerziteti i fakulteti koji omogućavaju studij medicine. Kao što je to Foča uradila prije nekoliko godina, tako i mi sada uvodimo online praktična predavanja jako dobro svjesni činjenice da je online nastava sada jedini ispravan izbor kako ne bismo doživjeli neke teške scenarije tokom zimskog perioda. Praksa je za naš fakultet jako bitna jer, na koncu, naši studenti će, po završetku studija, biti u prilici da rade i liječe prave, žive, ljude. Iz ovog razloga smatramo da je najispravniji izbor praktična nastava putem Wikipedije. Wikipedija je jedna besplatna stranica koja nudi mnoštvo dobrih, naučnih i činjenicama potkrijepljenih, tekstova kojima studenti lako i brzo mogu da pristupe bez bilo kakve muke. Informacije koje se tamo dijele su sasvim dovoljne da naši studenti steknu praktični osnov za obavljanje svog posla, a svakako će tokom specijalizacije i praktične godine imati mogućnost da dodatno uče” – izjavila je za naš portal dekanesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Semra Čavaljuga.

Izjave studenata ovog fakulteta nažalost nisu mogle biti prikupljene, jer, kako predstavnici studenata naglašavaju, nemaju vremena da se bave ovim stvarima budući da su ispiti blizu i da ne smiju gubiti ni čas učenja.