Dvadesetogodišnja djevojka DŽ. A. iz Sarajeva koja je ostala trudna pa je u dogovoru sa svojim momkom ipak zaključila da nije dovoljno zrela i spremna da odgaja dijete, u ponedjeljak je u ranim jutarnjim satima imala susret sa ginekologinjom koja joj je trebala obaviti postupak.

Nakon što je djevojka obrazložila svoju situaciju, te nakon pregleda i popunjavanja beskonačno mnogo formulara, desilo se ono što je potreslo temelje zdravstvenog sistema! Ginekologinja je obavila razgovor i savjetovanje, uradila pregled, uvjerila se da je djevojka spremna za obavljanje postupka, te je isti uradila bez držanja propovijedi o tome kako je taj postupak protiv prirode i Boga, te je time izbjegla da djevojci napravi traume koje bi ju pratile kroz čitav život.

Općepoznato je da u Pravilniku o bivanju ginekologom stoji da ukoliko osoba želi uraditi abortus jer se ne smatra spremnom da se ostvari kao majka (a mlađa je od 30 godina i plod je uredu) tada je nužno da se održi propovijed o Bogu, krivičnom djelu ubistva s predumišljajem, seksu prije braka, seksu sa više partnera, užitku u seksu i bijeloj kugi u BiH. Ovaj razgovor treba obaviti što višim tonom i jedino je uspio ukoliko se djevojka rasplače toliko da ju čuju tri okolne zgrade.

Za naš portal ginekologinja je izjavila: “Ne mislim da sam uradila bilo šta pogrešno. Ja sam doktorica i moje je da pomažem ljudima, a ne da ih osuđujem za njihove postupke. Uradila sam sve ono što etika i doktorski kodeks nalažu, pacijentica je savjetovana, pregledana i nakon svih provedenih procedura obavljen je zahvat za koji sam procijenila da ona može podnijeti i da neće štetiti njenom zdravlju. Smatram da žena ima pravo da odlučuje šta želi da radi sa svojim tijelom.”

Ovo nadasve radikalno mišljenje da žensko nije njiva u koju treba posaditi sjemenke novih pokoljenja već živo biće koje može da odlučuje o svojoj budućnosti ruši sve temelje medicine.

Protiv ginekologinje koja je grubo prekršila Pravilnik bit će pokrenuta istraga, a istoj prijeti smanjivanje plate ili čak otkaz ukoliko se dokaže da zaista nije ispoštovala Pravilnik.