Danas je na sjednici Vlade FBiH prihvaćen prijedlog zakona kojim se određuje da građani ovog entiteta idu u penziju tek kada umru. Razlog ovakve odluke je sve veći broj penzionera u FBiH, a sve manji broj radnika. Zbog svega toga Vlada FBiH smatra da je ovo jedino dugoročno rješenje za ovaj problem. Novi zakon bi trebao stupiti na snagu od početka sljedeće godine.

“Vidjeli smo da nam ogromna sredstva idu na penzije i da više to ne možemo izdvojiti. Sve smo pokušali i da pomjerimo starosnu granicu i da povećamo broj godina radnog staža, ali jednostavno ne ide. Sad smo odlučili da građani imaju pravo tražiti penziju tek kad umru, a do tada da rade. Mislimo da je ovo dugoročno rješenje i da će ostale zemlje svijeta pratiti naš model”, rekao je Fadil Novalić, premijer FBiH.

Kako mediji saznaju ukoliko se usvoji ovaj zakon on bi se trebao provoditi i retroaktivno. Više o tome nam je rekao premijer Novalić.

To bi značilo da svi penzioneri koji su u penziju otišli u proteklih 20 godina moraju da se vrate na posao. Sa ovim bi se stopa penzionera svela na manje od 2% i Federalni budžet bi se opet napunio. Stalno stranci kukaju kako BiH ima puno penzionera, ali nakon usvajanja ovog zakona BiH će biti zemlja sa najmanjim procentom penzionera u svijetu. Nakon usvajanja ovog zakona u Federaciji imamo plan da krenemo u provođenje zakona i u RS-u. To će biti prvi put poslije rata da BiH ima jedinstven zakon na nivou države kad je penziono osiguranje u pitanju”, dodao je Novalić.