Sud Bosne i Hercegovine od danas zvanično preuzima brigu nad Fikretom Hodžićem, obzirom da je toliko vremena proveo na suđenju da je ostvario pravo na radni staž kao optuženi.

“Prema Zakonu o radu Član 7, Stav 3. Tačka 12., svako ko provede više od šest mjeseci aktivnog boravka u određenoj instituciji, odnosno kada se ta cifra poklopi sa brojem provedenih sati unutar iste, poslodavac je dužan da tog radnika tretira kao svog uposlenika. Nema veze da li se radi o strankama ili ne, Sud je dužan da snosni osnovne životne troškove ukoliko često zadržava osobu u svojim prostorijama. Tako je gospodin Hodžić ostvario pravo na pokrivene troškove zdravstva i penzije”, ističe Muharem Čekić, član sudske komisije za tumačenje zakona u BiH.

Iako je poduzetnik i vlasnik kompanije, Fikretu će ipak država u konačnici plaćati troškove i to po plati koju on izabere.

“U ovom slučaju osoba u procesu, Fikret Hodžić, nije svojevoljno odlučio da boravi ovoliko dugo u Sudu, s toga ima pravo na ovu naknadu. Također on može sebi da izabere visinu plate na osnovu koje želi da mu se uplaćuju ovi benefit, na šta Sud nema pravo da se žali. Ukoliko gospodin Hodžić odluči da se prijavi na platu od 5.000 KM, niko nema pravo da mu to ospori i Sud je dužan da mu isplati toliki iznos za penziono, zdravstveno svakako ima pokriveno”, dodao je Čekić.

Fikret također ima pravo da uzme godišnji odmor od suđenja u visini trenutnog radnog staža kojeg ima, kao i slobodne praznike, vikende i bolovanja.