Komisija za Akušerske Navike Kantona Sarajevo prije par godina je objavila rezultate istraživanja koji su potom ubrzo i zataškani, ali naša vrijedna pripravnica je provela osam noći i bar dva dejta sa iznimno odvratnim gospodinom bliskim SDA kkako bi došla u posjed ovog originalnog istraživanja.

Istraživanje, koje je proveo neovisni tim eksperata, uključivalo je veliki uzorak od preko 4000 žena koje su bile trudne u posljednjih 10 godina a čiju je trudnoću vodila tadašnja ginekologinja, danas direktorica UKCS-a, Sebija Izetbegović. Multidisciplinarni pristup istraživanju, sastavljen od longitudalnog promatranja razvoja rođenih beba, mapiranja genetskog koda te analize sadržaja dobijenog iz transkripta intervjua i fokus grupa i mama i beba, na međunarodnoj skali je proglašen za jedan od najtemeljitijih koje su vidjeli još od 60ih, kada je u eksperimentima sa ljudima bilo dozvoljeno štošta.

Donosimo vam kratki pregled metode i rezultata istraživanja. Uzorak beba i majki koji je promatran bio je uspoređen sa kontrolnim uzorkom neovisno vođenih beba, te su se kroz deset godina skupljale informacije o bebama i mamama, koje su onda također među-referencirane i rangirane na Adornovoj skali autoritativne osobnosti.

Rezultati su otkrili da su bebe koje je vodila Sebija Izetbegović izrasle u iznimno konzervativne mlade ljude sa ograničenim pogledom na svijet bez obzira na stavove svojih roditelja. Ove bebe su se češće učlanjivale u nacionalističke organizacije, češće su upotrebljavale slogane “nek’ je živa glava” i “hajd’ bolje da je naš”. Zanimljivo je da su ženske bebe izrasle u neugodne mlade djevojke koje nisu zainteresirane za nauku, humor ili umjetnost, a muške u simpatizere ili članove stranke SDA. Zajedničko za oba spola je iznimna zainteresiranost za tuđa posla te slaba zainteresiranost za rad na samom sebi, sa naglašenom potrebom za ismijavanje ljudi koji rade svoj posao te uništavanjem života onih koji su iskreni ili bez značajne funkcionalne političke moći.

Još uvijek se ne razumije poveznica između ginekoloških metoda doktorice Izetbegović i ovakvog pogleda na život u navedenih beba.