Rudnik i Termoelektrana Gacko danas su Savezu nezavisnih socijaldemokrata uputili molbu da, ubuduće, na članskim karticama upisuju zanimanja članova. U obrazloženju zahtjeva navodi se da bi takva članska kartica umnogome olakšala proceduru sprovođenja konkursa za posao.

„Nakon razmatranja načina efikasnijeg i transparentnijeg evidentiranja zaposlenih i budućih zaposlenih, došli smo do zaključka da bi bilo mnogo lakše kada bismo sa svake članske kartice SNSD-a odmah saznali zvanje člana i njegovo zanimanje. U dosadašnjoj praksi, evidenciju o budućim zaposlenim bazirali smo na datumu i mjestu učlanjenja, što je olakšavalo proces zapošljavanja. Međutim, zbog sve većeg odliva kadra imamo problem sa stručnim kompetencijama uposlenih, pa je nužno da imamo i stručnu dimenziju“, navodi se u obrazloženju RiTE Gacko

Iz kabineta Izvršnog direktora RiTE Gacko za organizaciono-pravne poslove rekli su da se nadaju da će SNSD ovu molbu dobro razmotriti, i na kraju uvidjeti cijelovitost problema sa kojim se susreću.

„Potrebno je da imamo jasan i konkretan plan koga, kako i kad zapošljavmo, jer se zapošljavanje ne može raditi stihijski. I tu postoje određene manjkavosti u smislu da ne možemo vrednovati nečiju kompetenciju po nepotpunim parametrima, nego nam treba i stručno zanimanje. Razumijemo poštovanje privatnosti, i da ti podaci stoje u bazi stranke, ali tražimo samo određene koji su nam potrebi. Pa nismo tražili pristup čitavoj bazi članstva, i njihovim podacima“, rekli su iz Kabineta

SNSD se još uvijek nije zvanično oglasio povodom konkretne molbe, ali su rekli da su trajno opredijeljeni za usavršavanje sistema i uklanjanje nedostataka, te da se nijedna odluka, kao ni do sada, neće donijeti odmah i po automatizmu.