Kako su izjavili predstavnici KJKP “Vodovod i Kanalizacije”, za sada neidentificirana porodica sa područja naselja Alipašino polje u toku 2016.i 2017. godine u svom stanu je smjestila i vodila hidroelektranu.

Inspektrorat za vodokradice pri ViK-u je na istraživanju ovog slučaja radio veći dio druge polovine 2016. godine. Prema Tariku Joginu, komandiru inspektora ViK-a: “Na početku 2016. smo dobili anonimnu prijavu od komšija prema kojem se iz stana porodice G. čula buka, a posebno glasni zvukovi dolazili su iz cjevovoda. Naši istraživači su brzo zaključili da se radi o vodokrađi i da građani imaju namjeru pokrenuti svoju hidroelektranu u Sarajevu. Zamislite!”
Kako je izjavio Jogin, inspektori su posmatrali sumnjivi stan zadnjih šest mjeseci i čekali da osumnjičeni pokrenu svoju improvizovanu hidroelektranu.

Pošto je hidroelektrana puštena u pogon sa početkom nove godine, ViK je hitro reagovao dostavivši pomenutoj porodici račun za svih 600 kubika vode, koliko su potrošili u prvih mjesec dana svoje hidroelektrane.

Optuženi nisu bili dostupni za komentar. Stručnjaci pretpostavljaju da optužene očekuje kazna od bar dvije godine ganjanja po sudovima i borbe sa birokratijom ViK-a.