Massachusetts Institute of Technology, najpoznatiji institut za potvrđivanje stvari za koje se niko nikad nije pitao trebaju li biti statistika ili dio pravila, ponovno je potvrdio nešto što je zanimalo mnoge pripadnike i pripadnice rodbine koji često nemaju posebno kreativan komentar. Ovoga puta se, naime, MIT posvetio potvrđivanju ili opovrgavanju starog bosanskog komentara koji tvrdi da “gaća i čarapa uvijek treba”, tojest, da su ovi tekstilni proizvodi neophodni u svakom trenutku jednog životnog ciklusa.

Naučnici su se fokusirali na ispitivanje osamdeset individua tokom jednog dijela njihovog životnog ciklusa. Svih osamdeset individua je bilo različitog spola i životne dobi, smješteno u različitim dijelovima svijeta i životnim uvjetima. Posmatranje je trajalo tri godine, a ispitivanje i fokus grupa su uslijedile nakon toga.

Rezultati nisu bili posebno šokantni, potvrđujući da gaća i čarapa zaista uvijek treba, uz standardnu devijaciju od 0,1 %. Izrazito lijepo oblikovana kurvatura grafa u obliku zvona upućivala je na to da svi ispitanici u skoro svakom trenutku svojih života na sebi imaju gaće i čarape i da ih uvijek treba.

Ipak, ovo je istraživanje otvorilo nova pitanja koja naučnici navode kao neodgovorena. Ova pitanja bi mogla da daju novo svjetlo istraživanju jer šire kontekst komentara i analiziraju specifične situacije kada se on daje. Pitanja koja MIT postavlja su, kada je to “uvijek” kada treba gaća i čarapa, da li se ovaj komentar daje kada postoji nestašica gaća i čarapa ili pak njihova pretjerana prisutnost, šta se to tačno podrazumijeva pod gaće i čarape te šta one znače za širu populaciju jedne zemlje. Nakon što se odgovori na ova pitanja, rezultati će biti upoređeni sa onima iz drugih zemalja, gdje će se studija također provoditi, te će se suhoparnim analizama ustvrditi rata kozumiranja gaća i čarapa u odnosu na ekonomsku i kupovnu moć nacija.