Aktiv profesora hemije i farmakologije koji trenutno borave u Švedskoj, gdje im bosanskohercegovačke, maternje diplome nisu priznate, odlučili su da ne budu besposleni i svojoj matičnoj domovini pomognu na najbolji mogući način. Okupljeni oko Više škole za akceleraciju protoka polemike na društvenim mrežama, stvorili su drogu koja, laički rečeno, obuhvata psilocibin, psihodelični alkaloid iz grupe triptamina (često nalažen u gljivama) i metamfetamin. Pod dejstvom ove droge – “Balkain” – uživalac dobija dovoljan psihostimulans da tek prije kucanja, koje ide veoma brzo i fokusirano, razmisli o sadržini napisanog.

“Suvremenim kemijskim procedurama i sintetiziranjem ova droga postaje sve manje duštveno opasna, a rizik za mentalno zdravlje dugotrajnih korisnika skoro da se ne uzima u obzir. Njeno je da komentatora nabrije, takoreći nahajca, da kuca analitičke komentare jedan za drugim, i da uopšte ne obraća pažnju gdje, kome i što komentira. Koncipirana je da ne može izazvati depresiju, niti psihotične epizode, nego da tek tako razvija primitivnu misao i pretvara je u kucani komentar, koji će prema strukturi i argumentaciji biti analitičan. Pritom, mi ovdje uopšte ne planiramo u obzir da uzmemo dejstvo ili razlikovanje dejstava u indukciji i dedukciji, komparaciji sudova i kreiranju mišljenja”, priča nam prof. Razumi Pisari, pod blagim dejstvom droge za koju je on najviše zaslužan.

Balkain će na tržište zemalja Jugoistočne Evrope doći preko Mađarske, budući da se stvoritelji ove opojne sintetike nadaju da će u tradicionalnom mađarskom koruptivnom i nepotističkom društvu, sam transfer i razlika uvezenog/izvezenog učiniti dovoljno da se izbjeglička kriza malo opusti. Do Bosne i Hercegovine Balkain bi morao stići do kraja ljeta ili početka jeseni – još uvijek nije riješeno, ali je sigurno da to mora biti prije zvanične presude Ratku Mladiću.