Na području teritorije Grada Banjaluka u posljednjih dvadeset godina primijećen je veliki broj grafita Ravnogorskog pokreta, i njihovih organizacija članica. Građani Banjaluke vjerovali su da su ti grafiti legalni, pa ih nisu ni primjećivali. Međutim, u arhivi podnesaka molbi za crtanje grafita ne nalazi se nijedna molba Ravnogorskog pokreta.

To je, odmah po dolasku na funkciju, uočio Mitar Đurišić, novi načelnik banjalučke Komunalne policije i naredio službama da Ravnogorski pokret kazne sa 5.000 KM, i uklanjanjem svih nelegalnih grafita.

„Nakon što sam vidio da nijedan grafit nije postavljen legalno, niti da su uputili bilo kakvu molbu – makar retroaktivno, odlučio sam da je najbolje da ih kaznimo za primjer drugima. Nije postojala nijedna prepreka da legalizuju grafite, pa čak ni retroaktivno. Mogli su uputiti čak i jednu molbu, ali ništa od toga nisu u radili“, rekao je Đurišić

U banjalučkoj Komunalnoj policiji nisu dodatno htjeli komentarisati ovu kaznu, ali su rekli da oni već odavno imaju problem sa nelegalnim postupcima Ravnogorskog pokreta.

„Ne znam zašto se nisu obratili, niti poslali ikad molbu za bilo šta. Masu puta su organizovali javne skupove, postavljali plakate i pozive, nikada se nisu zvanično obratili nama. To bi u svakoj pravnoj državi, kakva je i Republika Srpska, bilo tretirano kao remećenje javnog reda i nepoštovanje institucija. Pa nisu oni ilegalna organizacija da se tako ponašaju. Registrovani su, dozvoljeno im je djelovanje. Ne vidim u čemu je problem da prijave skup.“, rekao je jedan od policajaca

Na ovu kaznu oštro je reagovao i Ravnogorski pokret, pozivajući se na svoja osnovna ljudska prava.

„Kao organizacija i kao pojedinci mi imamo svoja osnovna ljudska prava i civilne slobode. Ovo je akt kojim se poništava naša djelatnost, i kojim nam se uskraćuje pravo na slobodu izražavanja. A s obzirom na sadržaj naših grafita i plakata, to je gušenje i prava na istinu“, navodi se u saopštenju Ravnogorskog pokreta

Miloje Drenović, civilni vojvoda i jedan od članova pokreta, smatra da je ovo i uskraćivanje i nepoštovanje umjetničkih sloboda, i osnovno nerazumijevanje umjetnosti.

„Oni ne znaju razlikovati grafite i murale. Svugdje u svijetu postoje ulični grafiti, a postoje i mjesta gdje se oni legalno rade. Ali ne može niko od nas očekivati da legalizujemo svoju gerila umjetnost i akciju. Nismo nigdje ocrtali mural, niti prekrili čitav objekat, da bi to podrazumijevalo legalizaciju. Do kad će nam svima policajci određivati kako ćemo živjeti i raditi?“, rekao je Drenović