Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, APIK, prijavila je nepravilnost od strane građana, te insistirala na hitnom povlačenju prijava.

“Mi smo u proteklih sedam dana primili 116 prijava, a tiču se korupcije u javnom sektoru. S obzirom na to da smo mi dio državnog aparata, te da nam je u interesu da ovaj sistem funkcioniše kao i do sada, kontaktirali smo osobe koje su podigle prijavu kako bi im skrenuli pažnju. Oni ne samo da će povući prijave, nego će i platiti penale u firmama u kojima rade, obzirom da su znatno ugrozili njihov integritet. Svi znamo da su većina uposlenika u javnom sektoru, dobijao posao preko stranačkih štela, te da nisu nešto kvalifikovani za rad, nemaju pravo da tuže druge kolege zbog toga, obzirom da su na isti način dobili posao. Ako im se ne sviđa stranka preko koje su neki došli, to je njihova privatna stvar. A o osobama koje prijavljuju bez da imaju stranačka leđa, to da ne govorim. Njihove prijave ne samo da neće biti prihvaćene, nego će dobiti zabranu apliciranja na bilo koji posao u javnom sektoru. Mogu prijaviti korupciju, ali na nivoima u kojima ne učestvuje politika, ukoliko takvih uopće i ima više”, rekla je Selma Uhljeb, šefica sektora za zaštitu stranačkih kadrova APIK-a.

Zbog masovnih prijava u proteklo vrijeme, razmatra se opcija da se uvede i zatvorska kazna za sve one koji prijave nekoga zbog korupcije i stranačkog zapošljavanja.