Jedan od prvih poteza nove/stare administracije u opštini Berkovići je zahtjev Narodnoj skupštini da promijeni Kriterijume za ocjenu razvijenosti opština, kako bi bili u mogućnosti da iz statusa izrazito nerazvijenih opština pređu u nerazvijene.

„Mi na listi razvijenosti dijelimo mjesto sa daleko nerazvijenijim opštinama poput Vukosavlja, Donjeg Žabara, Istočnog Mostara i Istočnog Drvara. To je nevjerovatno. Pa mi imamo 1800 stanovnika više od Istočnog Drvara, jednog ljekara više nego što trebamo, a u godinu dana razveli smo struju u svim opština O kakvoj izrazitoj nerazvijenosti mi pričamo?“, rekao je Abramović

U važećim Kriterijumima, ocjenjuju se, između ostalih, izvori prihoda budžeta opštine po stanovniku, ukupan prihod opštine, gustina naseljenosti, broj telefonskih priključaka, broj ljekara na hiljadu stanovnika, broj korisnika javnih vodovoda, broj nezaposlenosti i broj đaka.

„Prošle smo godine uputili Vladi zahtjev da nas stavi na listu nerazvijenih opština, ali su nas odbili, jer je SDS na vlasti. Još su rekli da mi po razvijenosti ne bismo mogli dobiti ni status mjesne zajednice u Jugoslaviji, a ne opštine. Oni još uvijek žive u svojoj iluziji jugoslovenskih standarda, i ne shvataju da je novo doba. Njihov se bezobrazluk ne može ni uz gusle opjevati“, dodaje Abramović.

Prema Abramovićevom mišljenju, jedini način da Berkovići dospiju na listu nerazvijenih opština je da Narodna skupština promijeni kriterijume, jer, kako kaže, Vlada ne pokazuje nikakvu volju da sarađuje u rješavanju ovog pitanja. Statusom izrazito nerazvijene opštine nezadovoljni su i stanovnici Berkovića, što navode kao osnovni razlog zašto nijedan strani i domaći investitor ne želi ulagati u Berkoviće.

„Dok god smo na toj listi u Berkoviće neće doći ni marka, niti ikom naumpada da ulaže u opštinu koja ima lošu reputaciju. A Bog je svjedok da se ljudi iz opštine trude da poprave stanje i stvore pozitivnu klimu za ulaganja“, smatra Rašo Vučina, stanovnik Berkovića