ROŠTILJSKA SE PJESMA ORI
PJESMA KOJA TOLI GLAD
STOMAK GROMKO NEK NAM ZBORI
DA NAM ŽIVI, ŽIVI HLAD.

PODIGNIMO U VIS ČAŠE
MI JUNACI PIRA TOG
NAŠA BIĆE STADA CIJELA
DA NAM ŽIVI, ŽIVI HLAD

U DIVLJAKA RAŽANJ SPREMAN
ĆEVAP, BRIZLA , ZAPORAK
TO SU NAŠIH RUKU DJELA
DA NAM ŽIVI, ŽIVI HLAD