Fotografija je pronađena u arhivima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i predstavlja takoreći reprezentativan primjer kako su nekada ljudi umjesto u svojim kućama svojevoljno spavali u parkovima, zato što se moglo.