Savjet roditelja osnovne škole “Ahmet-Branko” u Bosanskoj Krupi reagovao je jučer “oštroosuđujući” na činjenicu da im se djeca u okviru redovne nastave na času biologije upoznaju sa ljudskim tijelom i spolnim sistemom. Prema njihovim riječima, izdavači udžbenika nisu ništa više nego propagatori seksualnog obrazovanja u osnovnim školama. Vi ne vidite kuda to vodi, i kakva će to blasfemija biti”, vapili su roditelji

Udruženje pisaca i tekstopisaca tendera, konkursa i nastavnih planova usaglasilo se s njima, ističući da je ovo prvi put da mogu birati da rane ono u što vjeruju, i da ostvaruju svoje ideje. “Dosadašnje nametanje ovog komunističkog fenomena, a Boga mi i socijalističkog vodilo je tome da pišemo iz neke fol socijalne priče: te zaštita okoliša, te dostojanstven rad, te javno upravljanje institucijama. I ovo je bio posljednji pokušaj da oživimo ideju da se na časovima biologije uči o ljudskom telu, kad već nema seksualnog obrazovanja, što ih ukinuše oni zlotvori ‘41, pa ih ne vratiše ni ovi ‘91. Posle četiri sedmice ovakvog stanja šoka, i još dvije afekta, mi stvarno shvatamo u kojoj smo zabludi bili, i kako smo vjerovali u jedan sistem koji se svojim proizilazećim izdajničkim idejama kao rak rana umetnuo u našu slavnu istoriju”, naglasili su.

Direktor škole rekao je da, uvodeći zabranu na ovaj dio biologije oni, ustvari, samo nisu željeli dopustiti blasfemiju i bogohul. “Takav stav dijele i druge osnovne, pogotovu srednje škole, s kojima smo se prethodno i konsultovali, jer smo znali da ćemo kao, skromno i kompleksno govoreći – najelitniji mi prvi doći na udar. Potom su ti crveni preuzeli sve što su mogli, odradili svoju turu koja je i propala jer je bila bez pravog nacionalnog bića i ideje naroda. To je duh koji moramo braniti – nema preispitivanja društva, crkve i morala, po mjerilima neke tuđinske nakaradne podele, kritičarstva – a rađenja u svom malom grantovskom interesu”.

Predsednik Saveta direktora koalicije OŠ-SŠ-Srpske radikalne škole Dr Vojislav Šešelj” rekao je da grantovska sredstva koje ministar Dane Despot nije još dodelio, ali uskoro hoće, strogo određuju uslove finansiranja i podrške. Na koncu, oni su čak i u saglasju sa akademskim, naučnim diskursom Crkve i ostalih zajednica međurelgiijskog vijeća.

Upitani za komentari, iz Crkve (n ruske ni srpske patrijašije) nisu htjeli išta dodatno da komentarišu, ističući i podsjećajući da su svoje mišljenje objavili prije cca 1394-2016 godina, i od tad nisu imali ni korekcija ni ispravki, niti planiraju.

“Zna se šta je Adam, šta je Eva. I zna se da Bog nije stvorio Evu ni od čega drugo do Adamovog rebra, a onda ga je to rebro i u grijeh navelo. Bog je stvorio njih podjednako, i dao im jednake šanse”, s jedinom kasnijom iznimkom “da je društvo to uzelo pod svoje, pogtovo bijeli muškarci u srednjim godinama sa dobrim bankovnim računom; a znamo da se demokratija, vladavina naroda i volja većine moraju poštovati”