Večer je išla mirno dok suprugu nije sinulo da možda ne bi on trebao biti taj ko će prati svoje noge u kući. Iako se do sada nije izjašnjavao po tom pitanju, jer mu nije palo na pamet da bi to moglo biti nešto što bi neko drugi trebao raditi, pod utjecajem određenih prijatelja te načuvši nešto o tome u medijima, sve više se počeo baviti idejom delegiranja pranja nogu nekoj ženskoj osobi u kući.

Pranje nogu je drevna tradicija balkanskih naroda kojim se ilustrira požrtvovanost supruge svom domaćinu. Iako je usred prodora drugačijih vrijednosti te generalnog duha vremena ova praksa prestala biti modus operandi u kućanstvima diljem Balkana, veliki dio populacije je sklon kolektivnoj amneziji kada se radi o privatnom prostoru. Usljed amnezije, kolektivno vraćanje na 15i vijek, kada su žene, pod utjecajem crkve, izgnane iz javnog i pravnog života, nije rijetko.

“Nisam seksista, ali vrijeme je da me se već jednom počne ozbiljno shvatati” – zaključio je.