Vijeće ministara BiH danas je usvojilo prijedlogFederalnog zavoda za zapošljavanje, u kojem se detaljno navodi kako popraviti ekonomsku sliku u našoj zemlji. Većinskim glasovima za, usvojen je zakon koji će odmah krenuti u implementaciju.

“Ideju koju nam je dostavio Federalni zavod za zapošljavanje je fantastičan, jer će znatno popraviti samu ekonomsku sliku u Bosni i Hercegovini. Gledajući regionalno, naša zemlja će automatski preteći sve zemlje regije, po pitanju prosječne plate, što će igrati veliku ulogu po pitanju investicija u našu zemlju. Te investicije će nam otvoriti velike mogućnosti za izgradnju konkretne infrastrukture, koja će u konačnici ponovo otvoriti radna mjesta”, kaže Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora u Vijeću ministara BiH.

Novi zakon će narediti svim poslodavcima u zemlji, da odmah otpuste sve one koji su zaposleni po ugovoru na minimalcu.

“Nevezano da li je u pitanju ugovor o radu ili djelu, sve osobe koje su registrovane da primaju minimalac će morati odmah dobiti otkaz. Matematika je egzaktna nauka, a kada bacite samo grubu statistiku kada otpustimo sve na minimalcu, dobit ćete cifru da je u BiH, prosječna plata 1755 KM. Kada to poredimo sa ostalim zemljama, automatski ćemo ići u koš sa Slovenijom, Španijom ili Belgijom, što je veliko priznanje za našu zemlju”, dodao je Bevanda.

Iako će ovim procesom u našoj zemlji biti otpušteno preko 350.000 radnika, Bevanda ističe da sada trenutno ganjamo statistiku oko prosječne plate, i da nezaposlenost u ovom slučaju nije bitna.