Prema podacima Agencije za statistiku FBiH, veliki dio Općina širom Federacije je i ove godine spreman za marginalizirano i bezidejno obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom uz polaganje cvijeća na najbliži spomenik iz prethodnog sistema. Kako navode, niti jedan od dokumentovanih administrativnih aparata nije odbio da ipak uzme slobodan dan.

Prema informacijama dostupnim Agenciji Goražde, Busovača, Maglaj, Konjic, Široki Brijeg i još 40-ak manjih i srednje velikih općina odvojila skromna sredstva da pokriju ikebanu i hranu za uposlenike na sam praznik.

Čitava šestina ispitanih Općina neće ni obilježavati Dan pobjede nad fašizmom, dok će jednak udio ovom prazniku posvetiti i veće količine novca. Izuzetak je Sarajevo, gdje se od ove godine obilježava pobjeda nad Antifašizmom.

“Dan pobjede nad fašizmom rangira tek na dvanaestom mjestu po prioritetu obilježavanja u srednjoj Bosni i Krajini, dok je malo više rangiran u Hercegovini.” navedeno je u izvještaju.