BIH – Prvog januara povećale su se akcize na određene proizvode, ali su se u opštinske odredbe također uvukle neke promjene.

Jedna od promjena tiče se matičarskog ureda, u kojem se mijenja standardizovani tekst za vjenčavanja. Od sada, umjesto standardnog pitanja “Da li Vi uzimate N.N. za supruga?”, matičari u opštini su dužni da pitaju buduće supruge da li se obavezuju da brakom također prihvate i u odgoju porodice prakticiraju političke stavove svojih muževa. Ovim pitanjem se cilja na viši nivo uključenosti građana i građanski u politički sistem države. “To što žene moraju pristati na muževljeve standarde, a ne obrnuto, nipošto nije seksizam” – navode iz Ministarstva za civilne poslove. “Muškarci tradicionalno više učestvuju u politici i svakako imaju stavove, dok žene ne moraju. Ovim se žene samo mobiliziraju da formiraju stav u skladu sa muževim i da to isto uče svoju djecu. Veoma je bitno da supruge prihvate stavove svojih muževa kao njihove, radi održavanja generalne harmonije u društvu. Mi čak očekujemo da će ovaj potez da smanji broj razvoda u BIH te da de-radikalizira stanovništvo.” Na pitanje postoji li određena politička pozicija koja se favorizira ili predlaže parovima ako zaista nisu do sada o tome razmišljali, iz opštine odgovaraju da postoji. “Desni centar sa blagim ksenofobnim i nacionalističkim ispadima koje jačaju ovdašnje etnonacionalne identitete je državna preferenca”.

Do sada je na pitanje odgovorilo više od 400 parova diljem države. Osobe koje ne kažu “da”, neće se moći udati, a za svaku porodicu će biti uspostavljena posebna komisija koja će provjeravati poslušnost supruge u stavovima.