Arbitražni sud u Hagu danas je donijeo konačnu odluku o rješenju graničnog spora između Hrvatske i Slovenije po pitanju Piranskog zaljeva.

Naime, sud je ustanovio da Hrvatska već ima dovoljno izlaza na more, a time i mogućnosti za bavljene ribolovom i vodenim saobraćajem, pa će njoj pripasti 25 bova koje su trenutno uklonjenje s granične crte zaljeva. S druge strane uzimajući obzir da Slovenije ima ukupno dva čamca predviđenja za ribolov – Minci i Janez, njoj će pripasti kilogram srdele koju su uhvatili hrvatski ribolovci.

„Mislimo da je ovo za sada prihvatljivo rješenje, uzimajući u obzir medijsku hajku vezanu za granice Hrvatske i Slovenije, odluka se morala donijet u što kraćem vremenskom periodu.  Iako je hrvatski sabor donio jednoglasnu odluku o izlasku iz postupka, mi nismo mogli dopustiti da bilo koja strana ostane oštećena.  Moguće je da će biti donešeni određeni aneksi odluci, kao npr. da će Hrvatska i Slovenija dijeliti svaku upecanu ribu na dva jednaka dijela“, izjavio je za agenciju „Femur“,  predsjednik Međunarodnog suda u Haguu,  Soren Levatdovski.