Zlatka – Sastaju se, sastaju

Sastali se drugovi
Najeli se, napili
Patriota prepun sto
Kako smo sve prodali

Sastaju se, sastaju
Kada se pomiruju
Glasovi kad spadaju
Oni se udružuju

Otišli su drugovi
Sve sa Titom odnijeli
Patriota prepun sto
Nije kriv NATO
Što smo se mi svađali

Sastaju se, sastaju
Kada se pomiruju
Glasovi kad spadaju
Oni se udružuju