Iako se širom Sarajeva grade kružni tokovi kako bi se smanjila gužva u saobraćaju, naši građani ipak nisu najbolji da shvate kako se zapravo kružni tokovi koriste. Zbog sve češćih zastoja i udesa u njima, nadležni su primorani da se vrate na stare metode prometa saobraćaja.

“Džaba smo mi uložili tolike milione u izgradnju kružnih tokova, kad ne umijemo kao narod da ih koristimo. Naši sugrađani tako često ne znaju kako se kretati kojom trakom, da je zaustavljanje u kružnom toku izričito zabranjeno, onda se često dešavaju udesi i sve nam to pravi samo dodatni problem. Zbog toga smo primorani da na sve kružne tokove ipak postavimo semafore, kako bi ipak malo doveli u red ponašanje u saobraćaju”, ističe ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Adnan Šteta.

Na svim kružnim tokovima će se uraditi dodatna sanacija postavljanje semafora, što će ponovo prouzrokovati otežano kretanje u gradu tokom izvršenja radova.

“Dali smo priliku građanima da nauče ali nisu htjeli, i sada ponovo moramo blokirati saobraćajnice. Šta da se radi, nemamo drugog izbora jer ovako više ne ide. Eh sada, kada već postavljamo semafore raditi ćemo i na iscrtavanju pješačkih prijelaza, jer i naši pješaci redovno pretrčavaju kroz kružni tok što pravi dodatni problem. Mislim da je nama najbolje realno da se vratimo na konje i konjske zaprege jer ćemo ovako svi izginuti”, dodao je Šteta.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo također razmatra činjenicu da se možda skroz zabrane automobili u gradu, i da se umjesto njih uvedu električni romobili koji postaju sve popularniji.