Stanovnici Kantona Sarajevo koji imaju namjeru da preuzmu uvjerenja o prebivalištu, odnosno popularne CIPS prijave, morat će od narednog mjeseca da uz zahtjev za preuzimanje jedne kopije CIPS-a prilože i notarsku ovjeru biografije sa detektivski istraženim svim podacima, te moraju dovesti dva svjedoka koja će se potpisati uz tražitelja potvrde na zahtjev.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo opravdalo je ovaj svoj postupak riječima da je CIPS prijava dokument koji je izuzetno bitan za sve građane Bosne i Hercegovine, te je isti često potreban i nema logike da se on može tek onako dobiti, bez prethodnih provjera.

“Vrijeme je da se naše državne institucije uozbilje, a da građani i građanke, napokon znaju šta plaćaju i koga kroz svoje poreze. Pa nije poenta državne uprave da građanima olakšava život, već da ih pripremi za sve druge izazove koje im on može da donese u narednom periodu, a pogotovo kada se radi o prikupljanju raznoraznih papira i potvrda. CIPS je svetinja i bez njega ne možemo da razgovaramo o bilo kakvoj prijavi za bilo šta bilo gdje u BiH, te se on ne može uzimati kao šala u ovim situacijama” – izjavio je za naš portal glasnogovornik Ministarstva Mirsad Paoskruške.

Iz Ministarstva napominju da dva svjedoka koja građani budu dovodili moraju biti muškarci, a da, ukoliko osoba želi da joj žena bude svjedok, tada je neophodno da se prikupe četiri žene i jedna roda koja će se potpisati na Zahtjev.