Vlada Kantona Sarajevo će od sada svakog 10. u mjesecu organizovati Dan kolektivnog ibrećenja građana, gdje će se svi moći okupiti i ibretiti realizovanim projektima vlade.

“Baš kao što su se drevni Grci nekada okupljali po agorama gdje se propovijedalo o novostima, analizirao rad političara i saopštavale nove vijesti, tamo ćemo i mi uvesti praksu da se svakog 10. u mjesecu okupimo javno na Trgu djece Sarajevo, gdje ćemo predstaviti sve ono što smo uradili u proteklih mjesec dana, a gdje će građani moći fino da se naibrete svim našim potezima”, objasnio je premijer Vlade Kantona Sarajevo, Nihad Uk.

Prvo javno ibrećenje će trajati nešto duže od narednih koji su planirani, jer će se predstaviti kompletan dosadašnji rad.

“Prvi put će to biti maratonsko okupljanje jer se valja naibretiti svemu što smo do sada uradili, ali u narednim mjesecima će to trajati do sat vremena. Jer realno ne možemo u mjesec dana uraditi toliko posla koliko za prvi put, pa će prvi ibret biti najteži i trajat će satima. Nakon toga želimo da naviknemo građane da se okupe ovdje na taj dan i fino pokažu svoje oduševljenje za svaki naš potez. To će nam malo popraviti ego i samopouzdanje jer smo mnogo poljuljani zbog dešavanja u proteklom periodu”, dodao je Uk.

Svi koji se pojave tri puta za redom na ibrećenjima će automatski dobiti simpatizersku karticu Naše stranke, što je prva faza hipsterskog pristupa politici ka punopravnom članstvu.