Nakon jučerašnjeg eko skandala kada je dio toka rijeke Bosne u Zenici bio potpuno crven, Vlada Ze-Do kantona odlučila je oštro reagovati. Kako se istragom kasnije saznalo glavni krivac za crvenu boju rijeke Bosne je firma ArcelorMittal koje je otpadne vode iz svojih pogona ispustila u rijeku. Kako se ovakve situacije više ne bi dešavale Vlada Ze-Do kantona odredila je posebna mjesta gdje je dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda u rijeku Bosnu.

“Naše udruženje se bori za očuvanje rijeke već nekoliko godina i do sada nismo imali ovakav skandal. Tok rijeke je bio potpuno crven i nismo znali šta je u pitanju. Pozvali smo inspekciju koja je utvrdila da su ispuštene neke otpadne vode u rijeku na šta smo mi ostali šokirani. Svi znamo da se to radi, ali ne mora baš ovako javno da svi vide”, rekao je Rijad Bistro, predsjednik Udruženja za očuvanje rijeke Bosne.

Vlada Ze-Do kantona je na hitnoj sjednici odredila mjesta gdje se otpadne vode mogu nesmetano ispuštati u rijeku Bosni i poručila udruženjima za zaštitu rijeka i prirode da smanje doživljaj.

“Ja stvarno ne znam kako neko može biti tako ograničen. Gdje će ljudi sa tim otpadnim vodama nego u rijeku i ne znam šta je tu čudno. Pa nećemo valjda da im pravimo posebna mjesta gdje bi to mogli odlagati pa još i reciklirati. Rijeka malo bila crvena hajde Boga ti nije ništa strašno. Sad smo napravili posebna mjesta gdje će biti dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda u rijeku Bosnu i molim se kompanije i pojedince koji to rade da se pridržavaju uputa”, rekao je Ahmed Krtina, pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.