Vlada FBiH prošle godine svečano je otvorila novu dionicu autoputa koje uključuje i zeničku zaobilaznicu. Već nakon nekoliko dana ova zaobilaznica zbog raznih problema je zatvorena. Od tada do danas zaobilaznica je periodično puštana u promet i zatvarana, a problemi nisu riješeni. Zbog velikog broje neriješivih problema Vlada FBiH odlučila je srušiti ovu dionicu autoputa.

“Zenička zaobilaznica kao koncept je dobro zamišljena, rasteretio bi se saobraćaj u ovom gradu, a putnici ne bi morali silaziti sa autoputa. Međutim, sama realizacija nije bila dobra. Od samog početka ili su nam falili papiri neki i dozvole za njeno otvaranje ili smo imali problema sa betonom, vodom i ko zna čime. Svako malo moramo zatvoriti ovu cestu kako neko ne bi stradao. To sve nam daje samo dodatni troška i smatram da bi bilo najbolje srušiti ovu zaobilaznicu kako bi trajno riješili ovaj problem”, rekao je Fadil Novalić, premijer FBiH.

Ipak prema riječima gospodina Novalića neće biti srušena cijela zaobilaznica. Vlada FBiH planira ostaviti nekoliko mjesta sa kojih je najbolji panoramski pogled na Zenicu.

“Od samog početka građani su se zaustavljali na pola autoputa samo kako bi napravili dobru sliku. Šteta bi bilo da im mi to sad rušenjem zaobilaznice uskratimo. Zbog toga smo odlučili ostaviti nekoliko mjesta koje imaju najbolji pogled. Mislim da će ovo biti nova turistička atrakcija u našoj zemlji. Ulaz će se i dalje naplaćivati i naplatne kućice nećemo dirati. Na ovaj način ćemo riješiti problem cesta, ali i doprinijeti cjelokupnoj ekonomiji”, dodao je Novalić.

Vlada FBiH će započeti sa rušenje zeničke zaobilaznice početkom iduće godine ako se do tada zaobilaznice ne sruši sama od sebe zbog upitnog kvaliteta gradnje.