Vijeće ministara Bosne i Hercegovine doživjelo je fijasko, jer se na zakazanoj sjednici pojavilo samo troje od devet ministara i Predsjedavajući Denis Zvizdić.

Nakon ovoga, Predsjedavajući Zvizdić je naložio internu istragu, te se došlo do dokaza kako u Vijeću ministara BiH postoji osoba koja diluje lažna doktorska opravdanja ministrima.

“Radili smo istragu i vidjeli da postoji jedna osoba koja je u zgradi zadužena za dilanje ovih doktorskih opravdanja. To ministri kupuju i onda imaju razlog zašto nisu na sjednicama, a budžet se troši kao da sve normalno funkcionira. Mi smo uhvatili tog dilera i, pošto je istraga u toku, za sad ne možemo reći o kome se radi, jer sudski proces još nije prošao. Samo možemo reći da je osumnjičena osoba iz odjela tehnika. On je u Photoshopu pravio ova doktorska opravdanja i prodavao ministrima. Još uvijek se slučaj dokazuje, ali mislimo da imamo jake dokaze”, rekao je Meho Žbir, istražni organ Vijeća ministara.

Predsjedavajući Zvizdić je naveo da se nije nadao da će se ovakav slučaj desiti u jednoj ozbiljnoj instituciji države Bosne i Hercegovine, jer je mislio da se ovim bave samo ljudi u osnovnoj i srednjoj školi.

“Ma ja sam morao da uzmem vode preko mašica. Pa ne mogu da vjerujem da se tako ozbiljni ljudi bave ovakvim aktivnostima. Pa to su državni ministri. To su najjači ljudi u svojim strankama, a evo rade takve stvari. Ne znam. Nemojte me više”, rekao je zbunjeno predsjedavajući Zvizdić.