Kako bi se smirile strasti između opštinskog odbora NiP-a iz Centra i Naše stranke, jedan od prijedloga je da se ova opština podijeli na dvije kako bi se apetiti obje strane zadovoljile do kraja.

Obzirom da mi ne možemo nikako da pronađemo zajednički jezik sa Srđanom Mandićem, i smatramo da ne radi svoj posao onako kako mi mislimo da treba da radi, dali smo prijedlog da se ova opština podijeli u dvije i jasno iscrtali gdje koja stranka treba da vlada. Tako ćemo srediti sve nesuglasice i probleme i nećemo dalje narušavati koaliciju ne samo u kantonu već i na državnom nivou”, rekao je Jasmin Ademović iz Naroda i pravde.

Prema njihovom prijedlogu, Naša stranka bi trebala dobiti većinski dio uže jezgre grada, dok bi NiP preuzeo rubna naselja u opštini jer tamo vide veći potencijal.

“Neka se oni drže dužinom od Vječne vatre do SCC-a, i širinom od Doma mladih do Kina Bosna, a ostale zone predlažem da uzmemo mi. Njih svakako država ne zanima dalje od tog kvarta tako da im je svejedno šta se dešava na Jezeru ili Soukbunaru. Cijenim da je važno da svaka stranka drži kontrolu onih naselja u kojima se većinski glasalo za njih, i da ne trebamo jedni drugima uskakati u zonu djelovanja”, dodao je Ademović mlađi.

Iako još uvijek nije usvojen zvanični prijedlog o podjeli opštine, kao ideja je izneseno da se NiP-ova opština zove Centar, a od Naše stranke Epicentar.