Hor Sultanhana je napravio poetsko-glazbeni uradak za novoizabranog sultana Turske imperije.

Sultanhana – U lijepo starom gradu Carigradu

U lijepome starom gradu Carigradu
Gdje duboka voda vjekovima teče
Osvanu još jedna izborna godina
Askeri slaviše izbore to večer

Opet slušam evo Erdogan je prvi
Sve od Ardahana pa do Canakkale
Ustaj curo mala, sultanu se radovala
Već je zora rana Turke obasjala

Evo sam ti doš’o sjedim na prijestolu
Slušam narod vrišti, novi dan se sprema
Sve je kao nekad, slave janjičari
Samo curo mala tebe ovdje nema

Carigrade grade, gdje je pravo glasa
Kao da ga nikad tu ni bilo nije
Pogledaj sultana, pobjedu već slavi
A glasove još mi nismo prebrojali