Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je uputio zahtjev rektoru univerziteta, da pod hitno reaguje po pitanju smanjenja troškova studenata u ovoj studentskoj godini. Zbog pandemije koronavirusa, mnogi roditelji su ostali bez posla i nisu u mogućnosti platiti puni luksuz života studenata van rodnih gradova.

“Svake godine oko 20.000 studenata dođe u Sarajevo iz drugih gradova naše zemlje, kako bi upisali fakultet. Iako je uvijek teška situacija po pitanju finansiranja djece, ove godine je kriza ubjedljivo najgora, jer su mnogi roditelji ostali bez posla. Studenti zbog toga nemaju mogućnosti da borave u Sarajevu tokom studija, a na to imaju puno pravo. Stoga molim rektora da pod hitno interveniše i smanji cijene za studente u Kantonu Sarajevo”, kaže Hamza Vahid El-Din, predsjednik SPUS-a.

Studenti nemaju primjedbu po pitanju cijene školarine niti smještaja, već po pitanju tekućih troškova bez kojih ne mogu.

“Oni nisu tražili da navedene usluge obore cijenu, već da im se da popust na vannastavne aktivnosti. Studenti ne mogu efikasno studirati ukoliko nemaju novca da se opuste u slobodno vrijeme i to im je ključni problem. Kolektivno su tražili da na osnovu indeksa dobijaju popust na šiše od 30%, kako bi eto barem jednom dnevno, ono minimalno, mogli da se opuste. Također su tražili popust na pivo u granapu 50% jer to uzimaju možda i u većim količinama od šiša”, dodao je El-Din.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je dao rok od sedam dana da se ispune ovi uslovi, ili će u suprotnom studenti otkazati svoj dolazak u Sarajevo.