Centralna izborna komisija navela ja matematiku kao glavni problem kašnjenja rezultata ovogodišnjih izbora u našoj zemlji. Prema riječima predsjednika Arnautovića brojački timovi nisu mogli da pravilno saberu glasove i zbog toga je došlo do velikih nepravilnosti koje su na kraju uticala ne konačan rezultat izbora.

“Matematika je bila glavni problem ovih izbora jer su sa različitih biračkih mjesta dolazile razne cifre koje je kasnije trebalo sabrati. Nerijetko su to bili i zahtjevni trocifreni brojevi koje je teško sabirati i tu su se desile određene greške koje su na kraju i prouzrokovale sav ovaj cirkus kojem svjedočimo. Mislim da ovo ide nama na čast, ali nadam se da ćemo se uspjeti popraviti. Svakakvih ljudi se prijavilo za brojanje glasova i zbog toga se sve ovo i desilo”, rekao je Suad Arnautović, predsjednik CIK-a.

Odmah nakon ove izjave gospodina Arnautovića strane ambasade u našoj zemlji odlučile su CIK-u donirati 300 kalkulatora kako bi fino mogli sabrati rezultate izbora.

“Dosta nam je više da gledamo kako se CIK muči traži razna opravdanja kada je u pitanju brojanje glasova. Nakon ove zadnje izjave da je matematika glavni problem cijelog ovog cirkusa odlučili smo im donirati tristo kalkulatora kako bi od sada mogli fino sabrati rezultate bez bojazni da će pogriješiti. Na ovaj način ćemo unaprijediti izborni proces u BiH i podići ga na jedna viši nivo. I nana, a vjerujem i građanima BiH je u cilju da se ova izborna saga napokon završi”, rekao je John Njiva, pomoćnik zamjenika sekretara ambasade SAD-a u Sarajevu.

Donacija stranih ambasada CIK-u bi se trebala izvršiti u tri jednake rade u narednih pola godina, a kalkulatore će CIK imati priliku iskoristiti tek na izborima 2024. godine.