Reformska agenta, dokument koji treba da agendativno reformira BiH privredu, ekonomiju i politiku, ‘’puna je rupa’’ kako su zaključili eksterni revizori GRAS-a. Realizacijom dokumenta koji po segmentima rješava, na prvi pogled doduše, sve probleme Bosne i Hercegovine i njihovih građana i obećava bolje sutra, otkriveno je da bi čak i ekspresnim provođenjem svih mjera koje su tu zapisane BiH ostala siromašna zemlja. Iz navedenih razloga proizišla je i ideja za reformu Reformske Agende kroz dokument nazvan PredReformska Agenda.

BiH vlasti su, u najboljem interesu građana, odlučili donijeti jedan ovakav dokument kako bi sama Reformska Agenda bila bolje provedena. ‘’Nažalost nismo mislili na neke stvari na vrijeme. Priznajemo svoje greške i idemo da ih rješavamo korak po korak. Prvi je za sada PredReformska Agenda, koja je sastavljena na 130 stranica i jasno definiše šta je sve potrebno uraditi kako bi pristupili dokumentu koji jasno definište šta je sve potrebno uraditi kako bi pristupili EU.’’ kažu iz Vijeća Ministara BiH.

Kažu kako je moguće da se desi da se i tokom realizacije PredReformske agende dese propusti, pa je tim eksperata okupljen oko Vlada entiteta i kantona već počeo da priprema PredPredReformsku agendu, koja bi jasno definisala šta je sve potrebno uraditi kako bi pristupili dokumentu koji jasno definište šta je sve potrebno uraditi kako bi pristupili dokumentu koji jasno definiše šta je sve potrebno uraditi kako bi prisputili EU.

‘’Pa rekli smo sve u pismu namjere. Nemamo pojma o zaduženjima, nemamo pojma o zaposlenima o javnoj upravi, nemam pojma o tokovima novca, fiskalizaciji, zdravstvu. Al zato ste nas valjda birali, jer mi ne znamo ništa, ali evo pokušavamo nešto raditi. Bolje nego nekoga ko sve zna, pa onda zabušava, odradi sve u godini dana, napravi dobro stanje i onda sjedi tri preostale godine.’’ završili su svoj razgovor s nama članovi Predsjedništva BiH.