Na zadnjoj sjednici održanoj u utorak 20. juna, Vlada FBiH je donijela odluku o usvajanju programa potrošnje novčanih sredstava tekućih transfera, utvrđenog prošle godine u iznosu od 7,5 miliona KM.

Na izradu projektne dokumentacije će biti utrošeno 3,5 KM, dok će ostatak iznosa biti iskorišten za izgradnju parking objekta „Beton“, na području toka Miljacke od Latinske Ćuprije do Skenderije.

„Ovo je važan korak u sanaciji neupotrebljivih površina grada Sarajeva. Planiramo izgradnju 2 parkinga sa 110 parking mjesta, te jedan podzemni ispod Latinske ćuprije. Izgradnja je u skladu sa zakonskim regulativama i urbanističkim odrednicama, a za nju će biti zadužena travnička firma „Rokobop“,  izjavio je za šatro.info ministar komunikacije i puteva Lajoš Šipka.

Iz firme „Rokobop“, su saopštili su da će već od sljedeće sezone početi sa radovima i to prvo na izgradnji parking okretaljke na 2 sprata umjesto Muzeja „Grada Sarajeva“ i dijela Vijećnice koji je prethodno zamišljen da bude biblioteka.

Odluku je sa izrazitim animozitetom prihvatilo Udruženje ribolovaca „Bistro“, sa nama je razgovarao Dževad Kuburica: „Prestrašno šta nam rade. Dosta što nam ukidaju penzije, tople obroke, još Miljacku treba betonirat. Poremetit će habitat naše ribe“.