Iz glavnog grada Bosne i Hercegovine nam dolazi nova inicijativa građana ovog grada.

Naime, Udruženje autohtonih Sarajlija pokrenulo je ovu peticiju gdje se planira u sve državne institucije, preduzeća u javnom vlasništvu, vlade na svim nivoima, a pogotovo na nivou grada Sarajeva ubaci zakonom i pravilnikom uređen procenat koji regulira koliko rođenih Sarajlija mora biti na vodećim pozicijama, ali i u administraciji.

Prijedlog je da se za početak uvede procenat od barem 20% u svim institucijama na državnom nivou, 30% na federalnom, 40% na kantonalnom i u upravi grada da donji prag bude 50%. Naravno, u planu je realizacija povećanja procenata kako se gdje bude moglo.

“Mi smo odlučili da izađemo na ulice i kažemo DOSTA došljacima, pridošlicama i imigrantima u naš lijepi grad. Otkako je Sarajeva, nije ovoliko ljudi bilo na funkcijama koji nisu rođene Sarajlije. Šta treba sutra da meni koji sam s Bistrika, treća generacija Sarajlija, bude šef neko iz Vlasenice, Prijedora ili Cazina?! U mom gradu?! E pa ne može”, rekao je Emir Metropolis, inače rođeni Sarajlija.

Na razvojnom dijelu rade Sarajevski intelektualci u Metropolisu, SCC Metropolisu i Metropolisu na čaršiji. Intenzivno se radi na raspravljanju o kreaciji razvojnog plana, a on bi sadržavao malo detaljniju i dublju analizu koliko je ko stara sarajevska porodica, pa da se po tom sistemu dodjeljuju pozicije. Primjer bi bio da bi državni nivo sve glavne pozicije uzeli oni čije su porodice starije od pet generacija, federalne pozicije bi uzeli ovi sa četiri, kantonalne sa tri, a na nivou grada ove sa po dvije.

Naravno, kako kažu, ne bi se zaobišli ni njihovi sugrađani koji su tu samo jednu generaciju, tj. djeca su došlja, ali oni su rođene Sarajlije, pa bi se njima podijelili ovi administrativni poslovi kao – šefovi kabineta, savjetnici, sekretari i tako dalje.

“Ovo je odlična inicijativa. Ja je podržavam maksimalno jer sam ja jedan svijetli primjer ovakve prakse. Stoga, odmah na posao, a uskoro ću ja u Gradskoj upravi pokrenuti inicijativu da se Sarajlijama srednja škola priznaje kao VSS”, rekao je Abdulah Skaka, trenutni gradonačelnik Sarajeva i Predsjednik udruženja autohtonih Sarajlija.