Raspa se strankica, sav sam u suzama
Obruka se ova Vla-aa-da
Raspa se strankica, sav sam u suzama
Sabina glavni mangup sada

Nisu valjda postovi i statusi javnosti
U Našoj stranci kompletan kadar rastjerali
Ja sam srca lomljiva, Facebook je surova zajednica
Ne vidiš mi oči od suznih zidova

Odlazim, odlazim, sa strankom se rastajem
Putujem, putujem, na Hvaru ću da bolujem
Iz budžeta to ću platiti

Stranka se raspala, sav sam u suzama
Obruka se ova Vla-aa-da
Raspa se strankica, sav sam u suzama
Sabina glavni mangup sada

Nisu valjda postovi i društveni statusi
Pokazali koliki smo mangupi
Ja sam srca lomljiva, zbog Twittera dušu probijam
Ne vidiš mi oči od suznih zidova

Odlazim, odlazim, sa strankom se rastajem
Putujem, putujem, na Hvaru ću da bolujem
Iz budžeta to ću platiti