Orkestar za svadbe i secesije – Šta se ono kod Travnika slavi

Šta se ono, šta se ono kod Travnika slavi
Šta se ono, šta se ono kod Travnika slavi
Svi Hrvati, svi Hrvati Užičko zadali
Svi Hrvati, svi Hrvati Užičko zadali

Oj Kolindo, oj Kolindu, u kolo sad idi
Oj Kolindo, oj Kolindo, u kolo sad idi

Kroz bosanske, kroz bosanske gore i kanjone
Kroz bosanske, kroz bosanske gore i kanjone
Svi sad slave, svi sad slave, prolaz u četvrtfinale
Svi sad slave, svi sad slave, prolaz u četvrtfinale

Svi Hrvati, svi Hrvati slavljem odjekuju
Svi Hrvati, svi Hrvati slavljem odjekuju
Srpsko kolo, srpsko kolo zoru dočekuju
Srpsko kolo, srpsko kolo zoru dočekuju